Ze Smogorjejskich stawiznow – nowe a stare ze Smogorjowa

Mej by se wjelgin wjaseliłej pśez dalšne informacije, kritiki, fota, swójske stawizny a nastarcenja cytarjow (lazowarjow) a zajmcow. Naju źěk słuša wšyknym, kenž su nas dotychměst južo z fotowym materialom a informacijami zastarali. Žycymej Wam dobre spódobanje pśi cytanju (lazowanju).

Jan Bostelmann
Silvio Schmoger

běg lěta w starem Smogorjowjeběg lěta w starem Smogorjowje
Smogorjejskem towarišnostnem žywjenjuSmogorjejskem towarišnostnem žywjenju

Serbski pśełožk: Werner Měškank