Schmogrow.de

Geschichtliches

Doběranje 130. jubilejnego zapusta 2005

130. jubilejny zapust jo nam z góźbu, aby stawizny Smogorjejskego zapusta dalej pisali.

130 Jahre Fastnacht in Schmogrow


Pśi góźbje jubileja jo se ta „kljambawa“ hobšyrnje restawrěrowała. Za 120. zapust w februarje 1995 su se južo tkanina a napisma wótnowili, w lěśe 2005 jo se „kljambawa“ z nowym hodlarjom kronowała.

Pjerwjejšny hodlaŕ njejo se pó dłujkolětnej słužbje naprědku Smogorjejskego zapustojskego pśeśěga wěcej dał reparěrowaś. Tak stej na pśikład kśidle ceło brachowałej a južo 1995 se z papy nowej nagótowiłej. Teke nabócna tšodla z kónjecych kosmow, kótaraž póchada nejskerjej hyšći z ranych casow zapustowanja, jo pó lětach kradu śańka była. Wóna jo se tejerownosći, zasej z kónjecych kosmow, wótnowiła.

Pó tradiciji su se młodostne sami starali wó wótnowjenje symbola Smogorjejskego zapusta. Wjeliku pódpěru pak su wóni teke tenraz zasej dostali wót góspodarja a góspoze tradiciskego gósćeńca: Anett a Frank Schurwanz stej źěła z radu a pjenjezami pódpěrowałej.

Anett a Frank Schurwanz ze znamjenim Smogorjejskego zapusta, wótnowjoneju „kljambawu“
[1] Anett a Frank Schurwanz ze znamjenim Smogorjejskego zapusta, wótnowjoneju „kljambawu“
Znamje Smogorjejskego zapusta: kradu wótnowjona kljambawa w pśeśěgu pó jsy.
[2] Znamje Smogorjejskego zapusta: kradu wótnowjona kljambawa w pśeśěgu pó jsy.

Cesne wrota pśed gósćeńcom
[3] Cesne wrota pśed gósćeńcom

Tradicionelnje jo se gósćeńc hupyšnił z cesnymi wrotami z jědlowych gałuzow. Tofla z napismom „130 lět zapust w Smogorjowje“ a hobraz Smogorjejskego młyna stej zachod hurědniłej.


Pó pětkownem camprowanju w hutwarku a sobotu we jsy jo se njeźelu, na 06. februar 2005, hugótował wjeliki swěźeński pśeśěg. Pó wjele lětach su se gósći, kaž južo w zachadnem lěśe, zasej w nimskej a serbskej rěcy pśiwitali. W pśeśěgu su Daniel Kockro, Heiko Müller a David Lindner wótnowjonu „kljambawu“ prědku njasli. Dogromadu 48 porow, stakim 99 młodostnych, jo młoźiński wjednik Carsten Hänsel hokoło sebje nagromaźił. Wšykne su nam pokazali, kaki žywy nałog zapust teke pó 130 lětach hyšći jo.

zapustojske foto Smogorjejskeje młoźiny 2005
[4] zapustojske foto Smogorjejskeje młoźiny 2005

7. Reihe von links: Susanne Konzack, Martin Konzack, Sandra Bramer, Ralf Marrack, Mandy Krüger, Andreas Marrack, Daniel Kockro, Heiko Müller, David Lindner, Dominik Stahn, Marcel Lehmann, Carmen Piesker, Sebastian Smeth, Doreen Menzel, Stefan Menzel
6. Reihe von links: Katja Schalmea, Matthias Schilka, Susanne Hertwig, Sebastian Herden, Julia Setzkorn, Alexander Safran, Sarah Bronisch, Sebastian Marrack, Katja Bronisch, Christoph Hockwin, Maria Langner, Frank Kettlitz, Nicole Lehniger, Stefan Lehmann
5. Reihe von links: Annegret Bramer, Pattrick Schurwanz, Stella Gypser, David Urban, Anne Hänsel, Tobias Budich, Jean Jurisch, Daniel Lehmann, Claudia Kossatz, Normen Konzack, Julia Pfeffer, Detlef Koalick, Julia Urban, Christian Reckzeh
4. Reihe von links: Susann Kalischke, Rene Lehmann, Madleen Kossatz, Martin Muschka, Katharina Kossatz, Maik Hänsel, Sindy Konzack, Martin Lehrack, Karolin Kossatz, Michael Dabo, Jenny Müller, Marcus Lehmann, Claudia Herrmann, Thomas Höft
3. Reihe von links: Maria Bramer, Manuel Marrack, Martina Dossow, Martin Dossow, Martina Lubna, Andreas Piesker, Nadine Lausch, Normen Halko, Sandra Pehla, Marcus Märker, Steffi Schönemann, Matthias Pehla, Mandy Paulenz, Johannes Bramer
2. Reihe von links: Maria Hänelt, Gordon Kretschmar, Andrea Giering, Ronald Pahn, Ina Harzdorf, Andy Tannhäuser, Franziska Limberg, Carsten Hänsel, Peggy Schön, Marko Bronisch, Mareen Smeth, Marko Noack, Laura Becker, Andreas Dokter
1. Reihe von links: Christin Lehniger, Markus Thomas, Daniela Kaufmann, Andreas Harzdorf, Nicoline Richter, Michael Harzdorf, Jana Bronisch, Matthias Schulz, Stefanie Konrad, Frank Lehmann, Susann Hockwin, Norbert Giering, Carmen Schmidt, Daniel Brose

Quellangaben

žrědło hobrazow:
1, 2, 3 - Silvio Schmoger
4 - profi-foto-kliche, Richard Kliche ® 2005