Schmogrow.de

Geschichtliches

Majski bom

Na pśedwjacoru 1. rožownika (teke: rozhelony abo maj) stajaju w Smogorjowje južo z dawnych casow majski bom.

Wó historiskej slězynje móžomy jano gódaś. Nejskerjej słuša majski bom do kupki nalětnych nałogow a wóznamjenijo pócasowy pśechod wót nalěśa do lěśa.

Ako majski bom słužy bom z lěsa. Wón se hupyšnijo z młodymi brjazowymi gałuzami. Brjaza wócuśijo ako jaden z prědnych bomow ze zymskego spanja a wita nas w maju ze zelenymi pupkami. Wóna jo luźam symbol za móc, žywjeńsku wólu a swětło pó dłujkej śamnej zymje. Pó tradiciji stajaju młodostne majski bom. Źinsa pomogaju kamerady hognjoweje hobory pśi tom napinajucem źěle.


Stajanje majskego boma w Smogorjowje 2004
[1] Stajanje majskego boma w Smogorjowje 2004

W Smogorjowje jo majski bom na wšakorakich městach stojał. Dłujki cas jo to město było pśi Kita Lehmannowych gruntach; źinsa Achima Budarjowe grunty. Pótom su jen w nuglu nastajali, daniž njejsu huzwólili nětejšne město pśi zachoźe do jsy ze směra Bórkow.

Mjazysobne pódrězanje majskich bomow mjazy jsami jo se do wójny casy stało, w Smogorjowje a hokolinje pak njejsu to cesto cynili. Młoźina susednych jsow jo se cesćiła a take njecyniła. Pód majskim bomom su teke zgromadnje sejźili, spiwali a k zukam harmoniki rejowali.

Quellangaben

žrědła hobrazow (bildkow):
1 - Denny Müller (Schmogrow)